Ta strona używa plików cookies.    Więcej OK

Rodzaje/typy detektorów

Detektory Gazów możemy podzielić na kilka podstawowych grup:

Detektory gazów stacjonarne:

Są to systemy, które najczęściej składają się ze stacjonarnych detektorów przeznaczonych do wykrywania gazów toksycznych oraz wybuchowych. Takie urządzenia wymagają okresowych przeglądów oraz kalibracji, które muszą być wykonywane z częstotliwością narzuconą przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Detektory najczęściej połączone są z modułami alarmowymi, czyli (centralami). Głównym zadaniem centrali jest zasilanie oraz kontrolowanie detektorów. W przypadku wystąpienia przekroczenia dopuszczalnej granicy stężenia moduł alarmowy przekazuje impuls do zaworu, który automatycznie i samoczynnie odcina dopływ gazu do budynku. Oprócz funkcji odcinającej centrala spełnia bardzo ważną rolę sygnalizacyjną poprzez wysterowanie sygnalizatora optyczno-akustycznego. Stacjonarne systemy oczywiście mogą sterować wieloma innymi urządzeniami wykonawczymi w zależności od potrzeb klienta oraz konfiguracji.

Wykrywacze wycieków:

Przeznaczone są do szybkiego i prostego wykrywania gazów palnych takich jak: metan, propan, butan, etanol, amoniak, wodór i wielu innych. Podstawowymi urządzeniami, które reprezentują wykrywacze gazów palnych to: RIDGID CD-100, GAZEX S-321, ALTER LD-100, Bacharach Leakator 10, Severin Snooper.

Uwaga: Pamiętaj detektory mają zainstalowane sensory, które ulegają zużyciu, dlatego nawet jeśli nie są używane ich własności metrologiczne ulegają osłabieniu. Dlatego tego typu urządzenia należy poddawać okresowemu sprawdzeniu lub kalibracji minimum raz w roku.

Detektory przenośne:

Bardzo często stosowane są przez osoby i wszelkiego rodzaju służby ratunkowe (ratownicy medyczni, strażacy) do wykonywania pracy w miejscach gdzie istnieje zagrożenie pojawienia się substancji toksycznej lub gazów i par cieczy palnych. Detektory tego rodzaju często są kalibrowane na wiele gazów np.: metan CH4 , siarkowodór H2S, tlen O2, tlenek węgla CO. Mierniki wielogazowe wyposażane są w różnego rodzaju sensory. Najczęściej spotykane to: półprzewodnikowe, elektrochemiczne, katalityczne, infra red (IR).

Uwaga: Detektory przenośne bardzo często wyposażone są w sensory elektrochemiczne do pomiaru tlenu. Sensory tego typu bardzo szybko ulegają zużyciu i należy je wymieniać minimum raz na 2 lata. Kalibrację takich urządzeń wykonujemy dwa razy w roku.

Wykonujemy serwis oraz kalibrację detektorów produkcji: Gazex, Pro-service, Alter, Atest-gaz, Exgaz, Ridgid, Hekato, Oldham, Crowcon, Draeger, Sapel, Sensor-Tech, Severin, Bacharach, Altech.