Ta strona używa plików cookies.    Więcej OK


Zarządzasz? Administrujesz?

Sprawny system to bezpieczeństwo twoje i innych

Jesteś Administratorem, Zarządcą, Właścicielem lub Użytkownikiem? Posiadasz system detekcji w: garażu, kotłowni, hali magazynowej czy stacji kontroli pojazdów? Nie zapomnij o obowiązkowych przeglądach systemu detekcji gazu. Przeglądy takich systemów należy wykonywać z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta (jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku). Regulują to odpowiednie akty prawne, które znajdziesz na naszej stronie.

Po wykonaniu przez nas pierwszego przeglądu okresowego oferujemy podpisanie stałej umowy na preferencyjnych warunkach, dzięki której otrzymasz rabat. My zadbamy o terminowość kolejnych przeglądów, a ponadto zaoferujemy przejęcie gwarancji producenta, a nawet jej przedłużenie.

Garaż podziemny

Garaż podziemny

Jesteś administratorem? Pamiętaj że...

W garażach zamkniętych powyżej 10 stanowisk należy stosować stacjonarne systemy detekcji tlenku węgla (CO). Natomiast w garażach gdzie dopuszcza się parkowanie samochodów zasilanych gazem propan-butan i których poziom podłogi znajduje się poniżej poziomu terenu dodatkowo trzeba zastosować detekcję LPG (propan -butan). Przeglądy takich systemów należy wykonywać z częstotliwością zgodną z DTR producenta (nie rzadziej jednak niż 1 raz w roku).

Regulują to poniższe akty prawne:

Stacje kontroli pojazdów

Stacje diagnostyczne

Jesteś właścicielem? Czy wiesz że...

Według najnowszego rozporządzenia Stacje Kontroli Pojazdów należy wyposażyć w czujniki tlenku węgla (CO), metanu (CNG) i propan-butanu (LPG). Przeglądy takich systemów należy wykonywać z częstotliwością zgodną z DTR producenta (nie rzadziej niż 1 raz w roku).

Regulują to poniższe akty prawne:

Hala Magazynowa

Hale magazynowe

Zarządzasz obiektem? Chcesz spać spokojnie?

W halach magazynowych, w których wykorzystywane są urządzenia grzewcze zasilane gazem ziemnym (promienniki, nagrzewnice itp.), a ich sumaryczna moc cieplna przekracza 60 kW, konieczne jest stosowanie stacjonarnych systemów detekcji gazów wraz z zaworem odcinającym dopływ gazu. Przeglądy takich systemów należy wykonywać z częstotliwością zgodną z DTR producenta (nie rzadziej jednak niż 1 raz w roku).

Regulują to poniższe akty prawne:

Kotłownie

Kotłownie

Jesteś użytkownikiem? Nie zapomnij o...

W kotłowniach wyposażonych w urządzenia grzewcze, których moc cieplna przekracza 60 kW, konieczne jest zastosowanie stacjonarnego systemu detekcji gazów. Przeglądy takich systemów należy wykonywać z częstotliwością zgodną z DTR producenta (nie rzadziej niż 1 raz w roku).

Regulują to poniższe akty prawne: