Ta strona używa plików cookies.    Więcej OK

Na czym polega przegląd systemu detekcji?

Wokół nas jest wiele miejsc, gdzie mogą wystąpić niebezpieczne stężenia gazów takich jak tlenek węgla czy LPG w garażach podziemnych, metan w kotłowniach czy halach magazynowych, albo amoniak w zakładach produkcyjnych. Wszędzie tam, gdzie występuje takie zagrożenie pracują systemy detekcji gazów, które zapewniają nam bezpieczeństwo, aby jednak mogły one skutecznie nas chronić niezbędne jest utrzymywanie ich w stanie pełnej sprawności, poprzez wykonywanie przeglądów okresowych.

Przegląd systemu detekcji gazów można podzielić na dwa etapy, pierwszy polega na sprawdzeniu stanu urządzeń, podłączenia, konfiguracji czy własności mechanicznych wszystkich elementów systemu takich jak centrale detekcji, detektory, sygnalizatory, zawory odcinające i wiele innych, celem wykluczenia błędów w podłączeniach, konfiguracji czy uszkodzeń mechanicznych. W następnym kroku weryfikowana jest praca samych detektorów poprzez podanie gazu wzorcowego o określonym stężeniu, właściwym dla danego detektora. Jeśli podczas przeglądu stwierdzone zostaną odstępstwa od norm, detektor powinien zostać skalibrowany, aby przywrócić jego własności.

Zaplecze techniczne jest w tej dziedzinie bardzo ważne, konieczny jest właściwy sprzęt, jak również gazy wzorcowe, które muszą posiadać odpowiednie certyfikaty. Nie należy zapominać również o uprawnieniach niezbędnych do wykonywania tego typu przeglądów.

Unikać należy niekompetentnych firm wykonujących przeglądy bez uprawnień, przy użyciu gazów o nieznanym stężeniu np. gazu z zapalniczki czy spalanej tektury. Przeprowadzenie takiego serwisu nie daje nam żadnej pewności czy system działa prawidłowo, a ponadto podawanie do sensorów gazów o nieznanych/wysokich stężeniach powoduje jego uszkodzenie lub skraca jego żywotność.

Uwaga! Pamiętaj że zawsze możesz zażądać okazania certyfikatu na gaz wzorcowy.

Wykonywanie przeglądów i kalibracji konieczne jest ze względu na postępującą w czasie utratę własności metrologicznych sensorów. Należy regularnie korygować ich ustawienia, aby we właściwy sposób zabezpieczały ludzi nie powodując przy tym fałszywych alarmów. Stopień utraty własności metrologicznych jak i częstotliwość kalibracji uzależnione są od rodzaju wykorzystanego w urządzeniu sensora. Najczęściej spotykane na naszym rynku są sensory półprzewodnikowe, elektrochemiczne, katalityczne i infra red(IR).

Przeglądy takich systemów należy wykonywać z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Pamiętajmy, że od sprawnego systemu detekcji zależy nasze bezpieczeństwo!